Ny skrivregelssamling för skolan – och för alla andra

Snabba skrivregler är våra nya, korta, lättlästa och uppdaterade skrivråd om vanliga skrivregelsfrågor. Boken är tänkt för skolan men kan användas också av alla andra som bara vill slå upp de viktigaste skrivtekniska frågorna i kortform.

Bokomslag

Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet är en ny publikation om skrivande som ges ut av Språkrådet vid Isof. Den vänder sig i första hand till elever och lärare i högstadiet och gymnasiet men kan även användas av lägre årskurser och till exempel sfi-studerande, högskolestudenter och svenskstuderande utomlands – eller av den som bara vill ha en lättläst sammanfattning av de viktigaste skrivreglerna för svenskan, inte minst på jobbet.

Snabba skrivregler ger råd om bland annat skiljetecken, skrivtecken och kommatering, stor och liten bokstav, förkortningar, referat, citat och källhantering, grafisk form och specialtecken på tangentbord och skärm. Råden gäller standardsvenska, alltså den neutrala stil vi använder i sådant som skoltexter, medietexter och annan sakprosa.

Det här är en kortversion av boken Svenska skrivregler, men mer lättläst och pedagogisk och med uppdaterade, raka skrivråd. Innehållet bygger på stora enkät- och intervjuundersökningar med svensklärare och andra pedagoger, parat med granskningar av vanliga språkproblem i elevtexter”, säger Språkrådets Ola Karlsson, redaktör och huvudförfattare.

Snabba skrivregler ges ut i en mindre tryckt upplaga, som kan beställas från Isofs webbplats eller via bokhandeln. Publikationen ligger även fritt tillgänglig i publikationsarkivet Diva. Därifrån kan du enkelt spara ner den som en egen, lokal pdf-version (sök efter funktionen "Spara").

Det finns en lärarhandledning till publikationen, och senare finns planer på fler digitala format. Inom kort ska den också kompletteras med övningsmaterial. Projektet är en satsning inom ramen för Isofs prioriterade område barn och unga.