Snabba skrivregler

– i skolan och på jobbet

Omslag Snabba skrivregler

Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet är ett hjälpmedel i skrivande och skrivundervisning för elever och lärare i högstadiet och gymnasiet. Publikationen vänder sig också till dig som vill ha en lättläst sammanfattning av de viktigaste skrivtekniska reglerna för svenskan. Snabba skrivregler är en förkortad och förenklad version av boken Svenska skrivregler.

Redaktör: Ola Karlsson
Utgivningsår: 2024

Beställda böcker skickas från TMG Tabergs AB. Faktura skickas separat från Isof (fakturan kan dessvärre dröja pga högt beställningstryck!). Reducerat pris (78 kr inkl 6 % moms) gäller för skolor/offentlig sektor.

Snabba skrivregler ger råd om bland annat

  • skiljetecken, skrivtecken och kommatering
  • stor och liten bokstav
  • förkortningar
  • tal och siffror
  • hop- och särskrivning av sammansättningar och uttryck med flera ord
  • referat, citat och källhantering
  • grafisk form och punktlistor
  • specialtecken på tangentbord och skärm.

Även om högstadiet och gymnasiet är den primära målgruppen, är tanken att den också ska kunna användas för skrivande på jobbet, i högskolan och i sfi- och sva-undervisning.

Den tryckta boken finns att beställa från Isof och i bokhandeln. Skolor/offentlig sektor får köpa boken till reducerat pris. Publikationen finns även för kostnadsfri nedladdning (pdf) via knappen ovan.

Om lärarhandledningen

Lärarhandledningen för Snabba skrivregler vänder sig till dig som undervisar i svenska. Här får du en sammanfattning av vad som är viktigt i de olika kapitlen och tips om hur du kan använda Snabba skrivregler i undervisningen. Lärarhandledningen vänder sig i första hand till dig som är svensklärare på högstadiet och gymnasiet eller på annat sätt undervisar i svenska, till exempel som specialpedagog, sva- eller sfi-lärare eller som språkstödjare på universitet och högskola. Målgruppen för Snabba skrivregler är främst elever på högstadiet och gymnasiet, men publikationen kan även användas av till exempel sfi-studerande, högskolestudenter och svenskstuderande utomlands.

Under sommaren 2024 kommer Snabba skrivregler även att kompletteras med ett digitalt övningsmaterial.