Engelska ord på svenska

Här hittar du en lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska.

Om ordlistan

De engelska orden kan vara problematiska att anpassa till svenska när det gäller böjning, stavning och uttal. Och finns det redan ett bra svenskt ord eller uttryck, kan de engelska motsvarigheterna ibland vara onödiga att använda. Listan över engelska ord på svenska bygger i hög grad på frågor vi fått i vår rådgivning om vad man för ett engelskt ord i stället kan säga på svenska. Vi har också valt ut just dessa engelska och motsvarande svenska ord för att de, i olika grad, förekommer i svenska sakprosatexter. Gränsen är flytande mellan vad som är väletablerade svenska motsvarigheter, mindre etablerade men förekommande motsvarigheter och rena förslag, och vi har därför inte markerat sådana skillnader.

För några få ord gäller rekommendationen eller förslaget bara stavning (abstract-abstrakt) eller böjning (gurus-guruer); när sådana försvenskningar är väldigt etablerade i bruket (som dejt för date), har de utelämnats. Fall där ett svenskt ord tydligt dominerar i svenska texter över den engelska motsvarigheten har också utelämnats (som frilans för freelance).

När det står flera svenska ord för ett engelskt ord beror det antingen på att det engelska ordet har flera betydelser (till exempel controller) eller att det finns flera liktydiga ord som man kan välja mellan beroende på sammanhang (till exempel trainee). Vi gör inte anspråk på någon fullständighet i något avseende.