Sök pengar för språkvårdsforskning!

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 400 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Ansök senast den 8 maj 2024!

Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologi, digitala medier och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället.

Ansök senast 8 maj 2024

Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen. Ansökan ska ha inkommit senast den 8 maj 2024. Beslut meddelas senast den 20 juni.