Erik Wellanders fond

Stiftelsen Erik Wellanders fond har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Det gör den genom att dela ut stipendier för forskning. Fonden belönar också forskning inom detta fält genom att dela ut Erik Wellanders språkvårdspris.

Erik Wellanders fond utlyser årligen stipendier för språkvetenskaplig forskning inom alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte handla om svenska språket utan kan också röra andra språk som används i det svenska språksamhället. Utlysningen görs vanligtvis i februari eller mars, och sista ansökningsdag brukar infalla i april.

Erik Wellanders fond delar även ut ett årligt pris för språkvårdsforskning, med syftet att uppmuntra till fortsatt vetenskaplig forskning.

Styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Erik Wellanders fond består av tre ledamöter:

  • Ordförande: prof. Björn Melander, Uppsala universitet
  • Sekreterare: fil.dr Maria Bylin, Språkrådet
  • Ledamot: prof. Catrin Norrby, Stockholms universitet.

Vem var Erik Wellander?

Erik Wellander, 1884–1977, var professor, språkvårdare och författare till språkriktighetsklassikern Riktig svenska. Läs mer på sidan Om Erik Wellander.