Erik Wellanders pris

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Stiftelsen och priset är uppkallat efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, professorn i tyska Erik Wellander (läs mer om Erik Wellander här). Priset delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen.

Två personer på scen, en med blommor och diplom i famnen.

Stina Ericsson tillsammans med prisutdelare Björn Melander. Foto: Isof.

Pristagare

2024: Stina Ericsson

Stina Ericsson tilldelas Erik Wellanders pris för sin forskning om språk och normer vid kommunikation och interaktion i ett mångfaldigt samhälle. Erik Wellanders pris 2024 till Stina Ericsson.

2023: Anna W Gustafsson

Anna W Gustafsson tilldelas Erik Wellanders pris för sina undersökningar av texter som social handling, av samtal och texter i vården och av utvecklingen av ordförståelse under senare tid. Erik Wellanders pris 2023 till Anna W Gustafsson.

2022: Natalia Ganuza

Natalia Ganuza får Erik Wellanders pris för sina arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning. Läs mer i pressmeddelandet Erik Wellanders pris 2022 till Natalia Ganuza.

2021: Mats Landqvist

Mats Landqvist tilldelas Erik Wellanders pris för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård. Läs mer på sidan Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021.

2020: Emma Sköldberg

Erik Wellanders pris 2020 tilldelades Emma Sköldberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, för mångsidigt och nydanande arbete inom lexikografi.

2019: Linus Salö

Erik Wellanders pris 2019 tilldelades Linus Salö, som disputerat vid Stockholms universitet, för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Pressmeddelande: Erik Wellanders pris till Linus Salö Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster. (26 april 2019)

2018: Lena Ekberg

Erik Wellanders pris 2018 tilldelades Lena Ekberg, professor i nordiska språk, för ”betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.

Pressmeddelande: Erik Wellanders pris till Lena Ekberg Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster. (25 april 2018)

2017: Staffan Nyström

Erik Wellanders pris 2017 tilldelades Staffan Nyström, professor i namnforskning vid Uppsala universitet. ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård” skriver juryn i motiveringen.

Pressmeddelande: Erik Wellanders pris till Staffan Nyström Pdf, 638.9 kB, öppnas i nytt fönster. (11 maj 2017)

2016–1958

2016 Andreas Nord från Göteborgs universitet för hans nydanande forskning om svenskt myndighetsspråk och myndighetskommunikation.

2015 Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

2014 Lars Borin och Markus Forsberg, Språkbanken, Göteborgs universitet, för deras arbete med det digitala språkverktyget Korp.

2013 Per Ledin

2012 Karin Milles

2011 Maria Lim Falk och Hedda Söderlundh

2010 Inger Lindberg

2009 Viggo Kann

2008 Jan Einarsson

2007 Anna-Malin Karlsson och Benjamin Lyngfelt

2006 Catharina Nyström Höög

2005 Sture Berg

2004 Philip Holmes och Ian Hinchliffe

2003 Birgitta Garme

2002 Birgitta Hene

2001 Lars Melin och Marika Tandefelt

2000 Kenneth Hyltenstam, Björn Melander, Marketta Sundman och Margareta Westman

1999 Ulla Börestam Uhlmann, Lars-Johan Ekerot och Mats Thelander

1998 Carin Sandqvist och Barbro Söderberg

1997 Bo Bergman, Barbro Ehrenberg-Sundin och Hans Nyman

1996 Bengt Nordberg

1995 Siv Strömquist och Jan Svensson

1994 Ebba Lindberg

1993 Lars-Gunnar Andersson, Åke Jonsson, Ulla Clausén, Claes Garlén, Birgitta Lindgren, Lena Moberg och Jan Svanlund

1992 Peter Cassirer, Martin Gellerstam och Ulla Kotsinas

1991 Tor Hultman

1990 Per Lundahl och Kenneth Larsson

1989 Olle Josephson och Sven-Göran Malmgren

1988 Gertrud Pettersson

1987 Staffan Hellberg

1986 Bertil Molde

1985 Claes-Christian Elert

1984 Stig Nilsson

1983 Britt-Louise Gunnarsson

1982 Bengt Loman och Mikael Reuter

1981 Olov Jonasson och Karl Vennberg

1980 Sture Allén

1979 Bengt Sigurd

1978 Ulf Teleman

1977 Sven B.F. Jansson

1976 Catharina Grünbaum

1975 Carl-Eric Thors och Margareta Westman

1974 Ture Johannisson

1973 Björn Collinder

1972 Karl-Hampus Dahlstedt

1971 Gösta Holm

1970 Gun Widmark

1969 Elias Wessén

1968 Inget pris delades ut

1967 Åke Åkermalm

1966 Ture Johannisson och K.G. Ljunggren

1965 Bengt Holmberg

1964 Inget pris delades ut

1963 Olof Gjerdman

1962 Gösta Bergman

1961 Inget pris delades ut

1960 Inget pris delades ut

1958 Bertil Molde

Kontakt

För ytterligare frågor om priset eller Erik Wellanders fond, kontakta fondens ordförande, professor Björn Melander, 070-1679067, bjorn.melander@nordiska.uu.se.