Erik Wellanders pris 2024 till Stina Ericsson

Stina Ericsson tilldelas Erik Wellanders pris för sin forskning om språk och normer vid kommunikation och interaktion i ett mångfaldigt samhälle.

Prisutdelare och pristagare med blommor och diplom.

Stina Ericsson tilldelas Erik Wellanders pris för sin forskning om språk och normer vid kommunikation och interaktion i ett mångfaldigt samhälle. Foto: Isof

Stina Ericsson är professor i svenska språket med inriktning mot språksociologi och interaktion vid Göteborgs universitet. Ett viktigt tema i hennes forskning är hur olika normer skapas, uttrycks och förhandlas språkligt och hur sådant kan förstås i förhållande till målsättningar om jämlikhet och inkludering i ett samhälle präglat av variation och mångfald. Bland hennes forskningsprojekt kan nämnas Jämlikhetens syntax - ett verktyg för att uttrycka och implementera jämlikhet och inkludering, Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige och Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård. Hennes forskning har tydlig samhällsrelevans, och samverkan med det omgivande samhället har varit en viktig del av hennes verksamhet.

Om Erik Wellanders pris

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2024 delades ut den 23 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Pressbilder: https://isof.mediaflowportal.com/folder/914450/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sofia Tingsell
Språkvårdare på Språkrådet, Isof
E-post: sofia.tingsell@isof.se
Telefon: 073-558 60 62

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!