Språkrådsdagen 2024

Tisdagen den 23 april är det dags för vår årliga konferens Språkrådsdagen.

Konferensen hålls i Stockholm och temat för året är språkvård för hållbar omställning.

Information och anmälan

Tid: Tisdag den 23 april 2024, klockan 9 –16.30

Plats: Brygghuset Länk till annan webbplats., Norrtullsgatan 12 N, Odenplan, Stockholm

Kostnad: 1 990 kronor + moms (ordinarie pris), 300 kronor + moms (studentpris)

Frågor: sprakradet@isof.se

Anmälan

Via anmälningsformuläret nedan senast den 22 mars 2024. Anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen åt någon annan.

Program

8.30 Registrering med kaffe och fralla

9.00 Välkommen
Martin Sundin, generaldirektör Isof
Lena Lind Palicki, avdelningschef Språkrådet

9.15 Snack och verkstad i omställningens tidevarv
Linnea Hanell, språkvårdare i svenska, Språkrådet och forskare, Stockholms universitet

9.45 Panelsamtal: Behövs olika språk för olika målgruppers omställning?
Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre
Jörn Spolander, vetenskapsjournalist, Dagens Nyheter
Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik, Södertörns högskola

10.30 Paus

11.00 Språket i den svenska klimatdebatten i media
Milena Zart, doktorand i nordiska språk, Uppsala universitet

11.30 Ordregn: som ordmoln, fast bättre
Magnus Ahltorp, språkteknolog, Språkrådet

11.45 Konstpaus – en liten kabaré
Andreas T. Olsson, skådespelare

12.15 Lunch

13.30 Utdelning av Minoritetsspråkspriset, Klarspråkskristallen och Erik Wellanders pris
Erik Slottner, civilminister
Björn Melander, professor i svenska, Uppsala universitet

14.15 Changing Nature – om nyord som inngang til samfunnsdebatt om natur og miljø
Anje Müller Gjesdal, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

14.45 Paus

15.15 Samtal om Hållbarhetstermlistan
Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi, Språkrådet
Gustav Strandberg, forskningsledare, SMHI Rossby Centre

15.45 Låst vid transition: Tankar kring miljö, språk och hållbarhet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan

16.15 – 16.30 Avrundning

Anmälan