NORNA-symposium "Namn och konflikter" 14–16 november 2023

Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer. Konflikter behöver inte innebära rättsprocesser; också konflikter i namnbruk, t.ex. om officiella eller inofficiella namn används, och synen på dem hos namnbrukarna, kan höra hit.

Studier där namn kan relateras till konflikter av någon form är varmt välkomna att presenteras på symposiet. Vi ser gärna presentationer även från namnintresserade inom andra forskningsfält.

Forskningen kan presenteras dels genom föredrag, dels (för studenter) i form av digital poster. Till varje föredrag beräknas 20 minuter + 10 minuter till frågor. Symposiet kommer även att innehålla två föredrag med särskilt inbjudna föreläsare. Dessa föredrag är också öppna för allmänheten. De digitala postrarna kommer att visas vid ett särskilt avsatt tillfälle med en presentation om 5 minuter.

Skicka abstrakt senast 31 januari

Om du vill hålla föredrag ber vi dig sända in ditt abstrakt om max 300 ord senast 31 januari 2023 till e-postadress norna2023@isof.se dit också eventuella frågor kan ställas. Föredragen kan hållas på danska, norska, svenska eller engelska. För en digital poster räcker en kortare presentation till samma adress. Besked om antagning lämnas i mars 2023. Ett andra utskick med en slutlig inbjudan inkl. preliminär deltagaravgift sänds ut i april 2023.

Vi ber dig sprida information om symposiet i dina nätverk.

Varmt välkomna till Uppsala!

Organisationskommittén

Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich, Daniel Solling

Logotyper för Isof och Uppsala universitet.

Program

Tidpunkt

Från 12.00 tisdag 14 november till tidig eftermiddag torsdag 16 november 2023.

Sociala aktiviteter

  • mingel i Universitetshusets trapphall dag 1
  • gemensam symposiemiddag dag 2
  • En kortare exkursion kommer att förläggas i direkt anslutning till symposiet dag 3

Det definitiva programmet offentliggörs i september 2023.

Abstrakt och anmälan

Om du vill hålla föredrag ber vi dig sända in ditt abstrakt om max 300 ord senast 31 januari 2023 till e-postadress norna2023@isof.se dit också ev. frågor kan ställas. Föredragen kan hållas på danska, norska, svenska eller engelska. För en digital poster räcker en kortare presentation till samma adress. Besked om antagning lämnas i mars 2023.

Boende

Det finns många boendealternativ i Uppsala, och här har vi försökt tipsa om några alternativ i olika prisklasser.

Nära symposielokalerna:

Utöver de hotell som nämns ovan finns det många alternativ kring centralstationen och centrala Uppsala.

Hitta i Uppsala

Karta över Uppsala.

Klicka på kartan för en större bild.

Föredragen kommer att hållas i Uppsala arkivcentrum och i Universitetshuset.

  1. Buss- och järnvägsstation: https://goo.gl/maps/6ZRcv9HsSZv8BBsd8 Länk till annan webbplats.
  2. Universitetshuset: https://goo.gl/maps/S7rsZmXADQ52CJsC6 Länk till annan webbplats.
  3. Arkivcentrum: https://goo.gl/maps/6GpSV8PS9TwA942a7 Länk till annan webbplats.