Konferensen Klarspråk 2020

Den 19–20 november 2020 anordnades den nordiska konferensen Klarspråk 2020. Temat för konferensen var nya metoder och nya samarbeten för klarspråksarbete.

Zoomkonferens.

Klarspråk 2020 var en digital konferens och alla föreläsningar och samtal går att ta del av i efterhand. Här Ida Seljeseth, Tom Karlsson, Catharina Nyström Höög och Lena Lind Palicki i ett samtal om utmaningar för klarspråk.

Föreläsningar

Nu kan du ta del av alla konferensens föreläsningar och samtal i efterhand.

Till föreläsningarna

Podd

I poddavsnittet Kan en myndighet vara rolig? kan du lyssna på ett av samtalen från konferensen.

Konferensen, som var digital, anordnades av Språkrådet i Sverige i samarbete med det nordiska klarspråksnätverket, som består av representanter från alla de nordiska språknämnderna.