Arkivprogram 2024

Välkommen till Isofs och Riksarkivets program i Uppsala!

Föresläsningar 2024

Följ med på spännande fördjupningar i våra arkiv under digitala lunchföreläsningar!

Föreläsningar och visningar

Isofs föreläsningsserie hålls i år digitalt under lunchtid och Riksarkivets på plats i Uppsala. Se detaljer vid respektive evenemang. Här är hela årets program.

Våra historiska arkiv – en slumrande skatt

Tisdag 16 april, 17.30–18.30, föreläsningssalen plan 3
Claes Westling. Information om evenemanget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnan som Djävulen fruktade

Torsdag 25 april, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Tommy Kuusela. Information om evenemanget.

Från Amerikaskogen till Australien – axplock ur ortnamnsarkivets kartsamling

Tisdag 7 maj, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Josefin Devine. Information om evenemanget.

Öppen visning på Riksarkivet

Tisdag 14 maj, 17.00–18.00, samling vid Riksarkivets informationsdisk
Sten Nyman. Information om evenemanget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsalaspråk

Tisdag 21 maj, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Lovisa Alvtörn. Information om evenemanget.

Troll i ortnamn och folktro

Tisdag 10 september, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Tommy Kuusela och Elin Pihl. Information om evenemanget.

Kulturnatten

Lördag 14 september. Isof och Riksarkivet i Uppsala deltar med flera programpunkter under eftermiddagen bland annat föreläsningar och familjevisning på Riksarkivet.

Namn på maskiner och tekniska apparater i Sverige

Tisdag 1 oktober, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Daniel Solling. Information om evenemanget.

Äldre romsk historia i Sverige med fokus på de resande

Tisdag 8 oktober 17.30–18.30, föreläsningssalen plan 3
Sebastian Casinge.Information om evenemanget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träd i Sverige – från ett symposium till en bok

Torsdag 17 oktober, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Bokens redaktörer. Information om evenemanget.

Det omöjliga tar lite längre tid – om Märta Tamm-Götlind, mångsidig rösträttskämpe och folklivsforskare

Tisdag 5 november, digital lunchföreläsning 12.00–12.30
Åsa Holmgren. Information om evenemanget.

Arkivens dag på Fyriskällan

Lördag 9 november. Isof och Riksarkivet i Uppsala deltar tillsammans med andra arkiv, bibliotek och museer i Uppsala. Mer information kommer i höst.