Föreläsning 5 november: Det omöjliga tar lite längre tid – om Märta Tamm-Götlind

Åsa Holmgren berättar om Märta Tamm-Götlind, mångsidig rösträttskämpe och folklivsforskare.

Märta Tamm-Götlind hade ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Som folkbildare, folklivsforskare och skribent uppmärksammade hon ofta kvinnors liv och villkor.


Åsa Holmgren, etnolog och forskningsarkivarie, Isof


Information

Tid: Tisdag 5 november, 12.00–12.30

Plats: Länk till föreläsningen kommer

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet.