Konferensen Nordterm 2023

Den 14–15 juni anordnades konferensen Nordterm 2023 i Stockholm. Temat för konferensen var ”Terminologi i samhällets tjänst”.

Vy över Stockholm med Riddarholmen i förgrunden.

Den nordiska konferensen Nordterm 2023 ägde rum i Stockholm den 14-15 juni.

Konferensen Nordterm 2023 anordnades av det terminologiska nätverket Nordterm och Nätverket för språknämnderna i Norden, NSN. Forskare och praktiker från hela Norden samlades för att dela erfarenheter och olika språkvetenskapliga perspektiv på hur termer och fackspråk används i samhällsviktig kommunikation, framför allt utifrån områden som terminologiteori, språkvård, språkpolitik, klarspråk och översättning.

Bildspel till föredragen finns publicerade nedan i pdf-format. Hela programmet kan du läsa i Program för Nordterm 2023 Pdf, 134.4 kB..

Bildspel från föredragen

Här kan du ta del av bildspelen från föredragen. Hela programmet kan du läsa i Program för Nordterm 2023 Pdf, 134.4 kB..

Bringsalens föredragshållare:
Nina Pilke Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Hans Landqvist m.fl. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Katri Seppälä och Mari Suhonen Pdf, 1017.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Tiina Onikki-Rantajääskö och Harri Kettunen Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Marianne Aasgaard Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Marita Kristiansen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Sebastian Embacher Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Mathilde Sonne m.fl. Pdf, 790.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Helena Bani-Shoraka Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Karin Hansson och Alma Hjertén Soltancharkari Pdf, 867.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Tarja Larsson och Elina Kangas Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Tuperna Møller Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Ágústa Þorbergsdóttir Pdf, 899.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Linnea Hanell Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kerstin Lindmark m.fl. Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Noora Karjalainen m.fl. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Marja Kivilehto Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Norrbysalens föredragshållare:
Viggo Kann och Ida Pinho Pdf, 429.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Emma Görl och Anne Isberg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Carl Strömbäck Pdf, 632 kB, öppnas i nytt fönster.
Ole Våge Pdf, 623.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Helena Nilsson och Vivéca Busck Håkans Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Ann Helen Langaker Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Anna Smålander Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lotte Weilgaard Christensen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Niina Elomaa Pdf, 473.3 kB.
Fia Börjeson och Viggo Kann Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Rut Nordlund-Spiby och Linn Karlsson Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Jari Rusanen och Marleen Whiteley Pdf, 684.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Stefano Testi och Henrik Nilsson Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Peep Nemvalts Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Henrik Nilsson och Helena Palm Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.