Föreläsning 1 oktober: Namn på maskiner och tekniska apparater i Sverige

Digital lunchföreläsning med Daniel Solling, forskningsarkivarie och fil.dr, Isof

Om vilka namn vi ger till
maskiner och tekniska
apparater i vår omgivning,
till exempel familjens bilar eller robotdammsugare,
och orsakerna till namngivningen av dem.


Information

Tid: Tisdag 1 oktober, 12.00–12.30

Plats: Länk till föreläsningen kommer

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet.