Föreläsning 7 maj: Från Amerikaskogen till Australien

Digital lunchföreläsning. Ett axplock ur ortnamnsarkivets kartsamling med Josefin Devine, forskningsarkivarie och fil.dr, Isof.

Välkomna till en presentation av de kartor som förvaras i Isofs arkiv. En stor del av dem används idag som arbetsmaterial, framför allt kartor från olika upptecknares fältstudier, men också förarbeten till den nya ekonomiska kartan. I arkivet finns dessutom mer sällsynta fynd, till exempel en 1700-talskarta över Polynesien och två samtida fältkartor från Gustav den III:s krig mot Ryssland.

Information

Tid: Tisdag 7 maj, 12.00–12.30

Plats: Digitalt. Den inspelade presentationen kan ses här nedan till den 21 maj.

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet.