Föreläsning 21 maj: Uppsalaspråk

Digital lunchföreläsning. Lovisa Alvtörn berättar om uppsalaspråket.

– Var lag du den tynnre mössan? Jag kan inte ha den tjocka under hjälmen.
– Så dumt att du inte böt! Den tynnre ligger kvar i bak i bilen.

Var i Sverige skulle konversationen ovan kunna utspela sig? Dialekter förknippas mest med landsbygden, men intressant nog pekar de dialektala dragen här speciellt mot en stad: Uppsala. Ett av dragen anses till och med vara en novation i Uppsalaspråket – alltså ett dialektdrag som uppkommit just här!

Uppsalaspråket har undersökts upprepade gånger sedan 1960-talet och i den här föreläsningen berättar Lovisa Alvtörn om några av dialektens speciella drag som lever kvar in i våra dagar.

Lovisa Alvtörn, dialektpedagog, Isof.

Information

Tid: Tisdag 21 maj 12.00–12.30

Plats: Digitalt. Den inspelade presentationen kan ses här nedan till den 4 juni.

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet Länk till annan webbplats..