Föreläsning 25 april: Kvinnan som Djävulen fruktade

Digital lunchföreläsning med Tommy Kuusela, forskningsarkivarie och fil.dr, Isof.

Om en gammal folksaga som finns bevarad i över 40 versioner bara i Sverige. Motivet med gumman som enligt sagan anses värre än den onde själv finns även avbildad i ett stort antal senmedeltida kyrkomålningar. Sagan har spårats långt tillbaka i tiden och har många paralleller i andra länder.

Information

Tid: Torsdag 25 april, 12.00–12.30

Plats: Föreläsningen kan ses här nedan till 21 maj.
För frågor kontakta oss gärna via e-post: folkminnen@isof.se

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet.