Föreläsning 17 oktober: Träd i Sverige – från ett symposium till en bok

Digital lunchföreläsning med redaktörerna till den uppmärksammade boken.

Bokens redaktörer berättar om hur ett välbesökt tvärvetenskapligt symposium om träd blev till en bok och presenterar kortfattat antologins innehåll och berättar om framtida planer på ett nytt symposium.
Kristina Neumüller, Annika Karlholm, Tommy Kuusela och Eva Thelin, Isof


Information

Tid: Tisdag 17 oktober, 12.00–12.30

Plats: Länk till föreläsningen kommer

Program på Uppsala Arkivcentrum 2024

Isof och Landsarkivet i Uppsala arrangerar gemensamt föreläsningar på Uppsala Arkivcentrum. Isofs föreläsningar hålls digitalt. Se information för varje programpunkt. Här är hela programmet.