Delta i konferens om revitalisering av minoritetsspråk

I november bjuder Isof och Södertörns högskola in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Nu kan du skicka in abstrakt till konferensen!

Både Isof och Södertörns högskola har särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken. 20–22 november arrangerar vi en gemensam konferens för att synliggöra både erfarenheter av och forskning om revitalisering av minoritetsspråk.

Skicka in abstrakt

Konferensens andra och tredje dag fokuserar på aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv. Forskningsbidrag ska vara inskickade senast den 13 maj 2024. Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga.

Filmer från symposium om språkrevitalisering

Den 26–27 oktober 2023 arrangerade Isof symposiet Perspektiv på revitalisering. Under dagarna hölls flera föredrag om erfarenheter från olika revitaliseringsprojekt. Föredragen filmades och du kan nu se dem här på isof.se.