Perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

Isof och Södertörns högskola bjuder tillsammans in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk.

Fakta

Tid: 20–22 november 2024

Plats: Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Abstrakt: Skickas in senast den 13 maj 2024. Läs mer nedan.

Mer information: Mer information om anmälan och program kommer inom kort.

Om konferensen

Södertörns högskola (SH) och Institutet för språk och folkminnen (Isof) bjuder tillsammans in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och i Europa som världen över. SH och Isof har båda under 2022–2024 särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Vi vill även öppna för en diskussion om hur aktivism och forskning ömsesidigt kan gynna varandra.

Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter från olika typer av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv.

Keynotetalare

Riitta-Liisa Valijärvi, Universitetslektor i finska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk, Uppsala universitet och Associate Prof of Finnish and Minority Languages at University Collage, London

Carola Kleemann, UiT The Arctic University of Norway, Campus Alta & Kristin Nicolaysen, visuell antropolog och museumslektor, Alta museum.

Föredragens titlar meddelas senare.

Skicka in abstrakt

Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga. Vi välkomnar även forskningsbidrag som diskuterar och problematiserar:

  • historiska eller samtida perspektiv på språkpolitiska villkor och förutsättningar för språkrevitalisering,
  • metoder för språkrevitalisering,
  • lokalt engagemang och lokala initiativ både i Sverige och internationellt,
  • teoretiska perspektiv eller begreppsanvändning inom fältet språkrevitalisering.

Anmälan med abstrakt (max 200 ord) skickas senast den 13 maj 2024 via https://forms.office.com/e/P44ZNRk6XH Länk till annan webbplats..

Besked om accepterad abstrakt meddelas senast den 28 juni 2024. Presentationsformat är 20 minuter, följt av 10 minuters frågestund. Deltagande i konferensen är avgiftsfritt, dock bekostar deltagare resan och boende.

För mer information, kontakta oss på romskt.regeringsuppdrag@sh.se.

Läs mer

Skicka in forskningsbidrag/Call for papers Pdf, 160.5 kB.

Logotyper.