Minoritetsspråkspriset 2024 tilldelas Eeva Östberg

Eeva Östberg får årets minoritetsspråkspris för den framgångsrika utvecklingen av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet. Satsningar på tillgänglighet, digitalisering och barns och ungas läsning har gynnat den finskspråkiga minoriteten i hela landet.

Person som tar emot blommor och diplom.

Eeva Östberg får årets minoritetsspråkspris för den framgångsrika utvecklingen av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet. Foto: Isof

Eeva Östberg är bibliotekschef på Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm. I grunden är Östberg etnolog och bibliotekarie, och väldigt intresserad av olika typer av minoritetsfrågor och identitetsprocesser. Hon arbetade i många år som samordnare för nationella minoriteter i Älvkarleby samt som strateg för mänskliga rättigheter, med inriktning nationella minoriteter i Gävle. Men den största gärningen har hon gjort som chef för Finlandsinstitutets bibliotek. Efter att hon tog över rodret har biblioteket förnyats, digitaliserats och satsat på barn och unga. Biblioteket har även utsetts till resursbibliotek för det nationella minoritetsspråket finska. Antalet utlån av böcker och seriella publikationer för barn och unga har mer än fördubblats. Det har anordnats olika fysiska aktiviteter inom Stockholmsregionen och digitala aktiviteter riktade till hela landet.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk i Sverige och uppmuntrar till fortsatt arbete. Utmärkelsen går till en person, kommun, förening, organisation eller liknande. Minoritetsspråkspriset delades ut den 23 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Natasa Ristic Davidson, statssekreterare hos civilminister Erik Slottner.

Juryns motivering:

För hennes framgångsrika utveckling av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet genom satsning på tillgänglighet, digitalisering och barns och ungas läsning, till gagn för den finskspråkiga minoriteten i hela landet.


Kontakt

Anna Gezelius
Enhetschef, Enheten för språkvård, Isof

E-post: anna.gezelius@isof.se
Telefon: 073-558 60 45

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!