Anna Gezelius

Enhetschef

Arbetar med

  • Minoritetsspråksfrågor
  • Statsbidrag till projekt som stödjer de nationella minoritetsspråken
  • Lexin
  • Tolkordlistor