Minoritetsspråkspriset

Isof delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

skulptur i glas.

Minoritetsspråkspriset av Bodil Magnusson. Foto: Rita Michelsson.

Om priset

Minoritetsspråkspriset delas ut till en person, förening, organisation eller myndighet som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Med minoritetsspråk avses alla språk utom svenska.

Priset består av en skulptur av glas och öländsk kalksten, och är skapat av konstnären Bodil Magnusson. Skulpturen avbildar ett ansikte, en trädstruktur och en snäcka – en fri tolkning av olika nyckelord: skörhet och styrka hos minoritetsspråken; släktskap mellan språk och människor; könsneutralitet; positiv energi; evighet.

Nominera 2024 års kandidater

Nu är det dags att nominera 2024 års kandidater till Minoritetsspråkspriset. Pristagaren utses av en extern jury och priset delas ut på Språkrådsdagen. Lämna ditt förslag senast måndagen den 19 februari 2024.

Tidigare pristagare

2023: Bengt Pohjanen

År 2023 gick minoritetsspråkspriset till Bengt Pohjanen för sina många insatser för meänkieli. I juryns motivering stod bland annat: Bengt Pohjanen har genom sina många insatser för meänkieli höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället och fått människor att känna sig stolta över sitt modersmål.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2023 tilldelas Bengt Pohjanen (27 april 2023)

Prisutdelning på scen.

Bengt Pohjanen tog emot Minoritetsspråkspriset av kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Isof.

2022: Sveriges Dövas Riksförbund

År 2022 gick minoritetsspråkspriset till Sveriges Dövas Riksförbund för sin långa och breda kamp för att stärka det svenska teckenspråkets ställning. Priset delades ut den 11 maj 2022 på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen och prisutdelare var kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Läs mer i pressmeddelandet Minoritetsspråkspriset 2022 tilldelas Sveriges Dövas Riksförbund.

Prisutdelning på scen.

Minoritetsspråkspriset delades ut på Språkrådsdagen 2022. På bilden Åsa Henningsson från Sveriges Dövas Riksförbund, moderator Lena Lind Palicki och kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Isof.

2021: Tornedalsteatern

År 2021 gick minoritetsspråkspriset till Tornedalsteatern som arbetar brett och inkluderande för att tillgängliggöra såväl meänkieli som den tornedalska kulturen. I motiveringen skriver juryn bland annat att ”teatern vänder sig både till barn och vuxna, och med hjälp av textning på scenen kan alla, oavsett kunskaper i meänkieli, ta del av föreställningarna.”

Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind i samband med Språkrådsdagen den 5 maj 2021. Läs mer på sidan Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset 2021.

2020: Teckenspråkets röst

Vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020 blev föreningen Teckenspråkets röst, som arbetar för att döva människor ska kunna delta i samhällslivet på samma språkliga villkor som andra i samhället. De drivande krafterna bakom Teckenspråkets röst är grundarna Isabel Engwall och Rebecca Jonsson.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2020 Pdf, 939.1 kB, öppnas i nytt fönster. (5 maj 2020)

gruppbild

Isofs generaldirektör lämnar över ett diplom till Isabel Engwall, en av grundarna av Teckenspråkets röst. Från höger: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet.

2019: Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski

2019 års pristagare av Isofs minoritetsspråkspris blev Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski. De arbetar för att romska barn ska få utveckla sitt romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka sin identitet och självkänsla. Deras arbete har bidragit till högre skolnärvaro och bättre skolresultat för romska ungdomar, samt större engagemang i ungdomarnas skolgång från både föräldrar och skolor.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset 2019 Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster. (26 april 2019)

gruppbild

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski tog emot priset av kultur- och demokratiminister Amanda Lind i samband med Språkrådsdagen 2019.

2018: Henrik Barruk

Henrik Barruk fick Minoritetsspråkspriset 2018 för hans insatser för att rädda umesamiskan.

Pressmeddelande: Minoritetsspråkspriset till Henrik Barruk Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster. (25 april 2018)

två personer på scen

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med Henrik Barruk vid prisutdelningen på Språkrådsdagen 2018.

2017: Patricia Fjellgren

Patricia Fjellgren fick årets minoritetsspråkspris för sitt glädjefulla och professionella arbete med att återuppliva de samiska språken.

Pressmeddelande: Patricia Fjellgren får minoritetsspråkspris för samiska språkinsatser Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016: Susanne Sznajderman-Rytz

Minoritetsspråkspriset 2016 gick till Susanne Sznajderman-Rytz som prisas för sitt arbete med att stärka och synliggöra jiddisch. Priset delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

2015: Sadeta Murić

På Språkrådsdagen 6 maj 2015 delades Minoritetsspråkspriset ut till Sadeta Murić för hennes arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

2014: Fred Taikon

År 2014 gick priset till Fred Taikon för hans arbete för det romska språket.

2013: Josette Bushell-Mingo

År 2013 delades Minoritetsspråkspriset ut till Josette Bushell-Mingo för hennes insatser för det svenska teckenspråket inom teatervärlden.

2012: Kaisa Syrjänen Schaal

År 2012 delades Minoritetsspråkspriset ut till Kaisa Syrjänen Schaal för hennes breda engagemang för minoritetsspråken i Sverige.