Eriksdagen

Eriksdagen, eller Ersmäss, den 18 maj var i traditionen rätt dag att så sin åker – ”Om Erik ger ax ger Olof kaka”.

Fast i själva verket är det oftast för tidigt för sådd i norr och för sent för sådd i söder.

Ett annat talesätt ”Olle med skyl och Lasse med kaka” passar bättre in tidsmässigt. Säden var skördad och skylad till 29 juli och det första baket kunde ske på Larsdagen, den 10 augusti.

För såningstiden hade man en hel del olika märken. Man skulle dock så tre dagar före till tre dagar efter Erik. Allt som såddes före Urbanus skulle hinna mogna. När gulärlan kom flyttande borde man få brått att ta fram såskäppan. När hästen började äta gräs från åkerrenen så fick man börja så. Eller när ogräsplantorna började växa fick man börja med sådden.

Berättat av Gunnar Strand i Venjan, Dalarna år 1930 (Isof, ULMA 2953:1)