Turedagen, Tykodagen och Marianadagen

De tre sista dagarna i april var märkesdagar som kunde förutspå kommande väder. I södra Sverige var de också förknippade med vårsådden.

Ture, Tyko och Mariana har namnsdagar efter varandra den 28–30 april. I folklig tradition förknippas dagarna med vädertydor: ”Ture, Tyko och Mariana, de skola sommaren dana”. I södra Sverige har Ture och Tyko allmänt kallats för sådagar eller havredagar, då sådden skulle börja.

De hade tre slags råg förr, en sort som såddes på våren, vårråg, en som såddes i augusti Larsmässeråg och en som såddes på hösten, vinterråg. Vårrågen skulle sås i slutet av april, på Ture eller Tycko, som var de rätta sådagarna.

Berättat i Hudene, Västergötland år 1939 (Isof, ULMA 12584)

Om namnen

Ture är ett gammalt nordiskt namn, ursprungligen en dansk-svensk form av Tore. Namnet Tyko, som är känt i Sverige sedan 1600-talet, tros vara en latiniserad form av de danska namnen Tyki och Tyge. Mariana är ett latinskt namn, en femininform till helgonnamnet Marianus, som i sin tur går tillbaka på det romerska släktnamnet Marius. Namnet finns i almanackan till minne av Oskar II:s drottning, Sofia av Nassau, som också hette Mariana.