Lovisadagen

I folklig tradition var Lovisadagen den 25 augusti en höstig märkesdag i almanackan.

Lovisa finns i almanackan till minne av drottning Lovisa Ulrika (1720—82). Lovisa är en försvenskad form av namnet Louise som finns med i namnlängden samma datum. Louise är en femininform till Louis som i sin tur går tillbaka på det tyska namnet Ludvig som bildats av fornhögtyskans hlūt ’högljudd; berömd’ och wīg ’kamp, strid’.

I folklig tradition var Lovisa en höstig märkesdag. Det berättas från Västerbotten att dagen markerade att frosten kunde vara på ingång och att det därför  var bråttom med skörden. Var natten mot Lovisa-dagen kall, då skulle man kasta handskäran och ta lien, som gav mera spill, men gick fortare. Från Dalsland sägs att man skulle så höstrågen på Lovisadagen.

Bärtil sår den 24 augusti och Lovisa den 25:te. Dessa skilja sig endast med natten. Medan jag nedtecknade detta så kom en gammal lantbrukare Oskar Hellberg Broddstorp Hässleby socken in till mig, jag frågade honom vilka tider och dagar han brukade så rågen. Han sådde alltid med gammalt Lovisadagen den 25 augusti och med nytt Samuelsdagen 1 september, om jag hade fått den nya färdig.

Berättat av: K. J. Nilsson (född 1869)
Plats: Kråkstorp, Karlstorp, Hässleby, Småland
Upptecknat: 1949 (Isof, ULMA 19979)