Viktoria (Victoria, Wiktoria)

Viktoria är ett latinskt namn, identiskt med ordet victoria ’seger’. Det kan också vara en femininform till Viktor. Viktoria är segergudinnan i den romerska mytologin.

Namnet blev populärt i Sverige i slutet av 1800-talet. Det bars bland annat av drottning Victoria av England (1819–1901) och av Gustav V:s maka, drottning Victoria (1862–1930). På senare tid har kronprinsessan Victoria (född 1977) säkerligen bidragit till namnets spridning.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1669
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 1970–2004

Namnsdag

12 mars

till minne av drottning Victorias förlovning med den blivande Gustav V.

Delar namnsdag med:

  • Regina (namnlängden)
  • Tori, Vicky (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 7 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.