Viktoria (Victoria, Wiktoria)

Viktoria är ett latinskt namn, identiskt med ordet victoria ’seger’. Det kan också vara en femininform till Viktor. Viktoria är segergudinnan i den romerska mytologin.

Namnet blev populärt i Sverige i slutet av 1800-talet. Det bars bland annat av drottning Victoria av England (1819—1901) och av Gustav V:s maka, drottning Victoria (1862—1930). På senare tid har kronprinsessan Victoria (född 1977) säkerligen bidragit till namnets spridning.

I den rikssvenska almanackan 12 mars till minne av drottning Victorias förlovning med den blivande Gustav V. I den finlandssvenska almanackan 22 mars.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1669
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.