Pingst

Pingsten påminner om Jesu lärjungars hänryckning av den heliga anden men har i folklig sed även varit en tid för fest och parbildning.

Grekisk språkinfluens

Pingsten är en rörlig helg som infaller 50 dagar efter påsk. Ordet pingst kommer av grekiskans pentecosté som betyder just ’den femtionde’. Det är Svenska kyrkans tredje största helg vid sidan av påsken Öppnas i nytt fönster. och julen Öppnas i nytt fönster..

Den helige andens högtid

Pingsten är den heliga andens högtid. Anden förklaras som Guds osynliga närvaro som finns mitt ibland oss och inom oss. Det var nämligen vid den här tiden efter påsken som Jesu lärjungar blev uppfyllda – och hänryckta – av den heliga anden och föll i tungomål. Den heliga anden hade gett sig tillkänna! En händelse som skildras i Apostlagärningarna i Nya testamentet.

Kyrkans födelse på en judisk högtid

Ibland kallas helgen för kyrkans födelsedag eftersom man ansåg att det var under pingsten som den kristna kyrkan föddes. Tidsmässigt sammanfaller pingsten med den äldre judiska högtiden shavout Öppnas i nytt fönster., ett återbruk av högtider som inte är ovanligt när en ny religion eller kultur får fäste.

Ungdomarnas festhelg

I bondesamhället var pingsten en ungdomshelg, en tid då ungdomarna ställde till med fest. Det blev ett välkommet avbrott i vårbruket som var i full gång. Kvinnorna kom sommarklädda till kyrkan och om våren var så långt gången att det gick att löva så lövades det både ute och inne, även i ladugården.

Pingstbrudar och sedlighet

Annandag pingst var oftast den stora festdagen och förtäringen tiggde ungdomarna ihop i bygden. Under festligheterna kunde flickor och pojkar ”paras ihop”, och tanken var att de sedan skulle hålla samman under sommarens lekar och danser. Det förekom även att en pingstbrud utsågs. Alla unga män fick dansa med pingstbruden, och att bli utvald till pingstbrud var smickrande då valet kunde falla på den flicka som ansågs vara bland de vackraste. Men den utvalda riskerade också att få dåligt rykte, vilket gjorde att många tvekade till att tacka ja till rollen som pingstbrud. Kyrkan har vid flera tillfällen velat förbjuda denna folkliga sed.

Byte av helgdagar

Ända sedan 200-talet har pingsten firats som en egen högtid i kyrkan, och fram till 1772 firade vi både tredje- och fjärdedag pingst, men sedan 2005 är annandag pingst inte längre en ledig dag eftersom nationaldagen istället infördes som helgdag.