Nummer 4/2018

Årets sista nummer av Klarspråk handlar om juridiskt språk.

  • Det viktiga juridiska språket Det här numret handlar om juridiskt språk. Språket är juristens främsta arbetsredskap, sägs det ibland. Det är ju med hjälp av ord som lagar, domar och beslut byggs upp.
  • Domstolarnas arbete med att skriva begripligare domar Att medborgarna har förtroende för domstolarna är centralt i en demokratisk rättsstat. För att upprätthålla förtroendet krävs bland annat att domstolarna utformar domarna på ett sådant sätt att även människor som inte är vana vid att läsa domstolstexter kan hitta i texten och förstå domstolens resonemang.

Prenumera på Klarspråk

Som prenumerant får du ett mejl till din e‑postadress när ett nytt nummer publiceras här. Prenumerationen är gratis och går att avsluta när som helst.