Tre frågor till ...

Jon Christian Fløysvik Nordrum vid Universitetet i Oslo, som är Norges första juridiska klarspråksforskare.

Porträttbild på en man i kostym med armarna i kors över bröstet.

Jon Christian Fløysvik Nordrum. Foto: UiO.

Berätta om er satsning på klart juridiskt språk!

Kommunal- og moderniserings-departementet og juridisk fakultet har inngått en avtale som har som formål å innføre klart juridisk språk som en del av undervisninge, forskningen og formidlingen ved Det juridiske fakultetet. Departementet bevilger 30 millioner over ti år. Jeg er ansatt som førsteamanuensis og prosjektleder, og vi skal ansette en stipendiat nå, og trolig en til senere. Avtalen innebærer at det for alvor satses på å forbedre lovgivning og lovspråk.

Hur gör ni för att införa klarspråk i juristutbildningen?

Vi underviser om skriving, gir skriveverksted og skrivekurs. Vi skal bygge opp systematisk skrivetrening for studentene gjennom hele studiet. De skal lære å skrive sammen, gi tilbakemeldinger på hverandres tekster og å bruke digitale skriveverktøy. Målet er å lære studentene å skrive lover, ikke bare tolke lover. Fra neste år starter en bachelor i klarspråk på Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Bacheloren er tverrfaglig, juss og språk er viktige deler. Et av fagene vil være 'klart lovspråk' som tilbys både til jusstudenter og språkstudenter.

Vad ser du som ditt viktigaste uppdrag framöver?

Min viktigste oppgave er å være en pådriver for forskning på lovspråk og for nytenkning innen jussutdanningen.