Svenska från olika håll

 • Dialekter

  Vad är en dialekt och finns det i alla språk? Här hittar du information om dialekter.

 • Namn

  Namn är en viktig del av språket. Nästan alla platser runt oss har ett namn.

 • Sveriges minoritetsspråk

  I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk och mer än 150 andra minoritetsspråk.

 • Stil och stilnivåer

  Texter ser olika ut. Man skiljer på olika texttyper och stilnivåer.

 • Diskussionsfrågor

  Här hittar du diskussionsfrågor runt avsnitten om dialekter, minoritetsspråk och namn.

 • Länkar

  På Isofs webbplats hittar du mer information om dialekter, namn och minoritetsspråk.

 • Om läromedlet

  Läromedlet kan användas inom hela svenskämnet.

 • Kontakt

  Kontakta oss gärna för att lämna synpunkter och förslag!