Anställningsavtal i serietidningsform

I Sydafrika måste företagare erbjuda sina anställda anställningsavtal. Men vad ska de göra om de anställda inte kan läsa dem?

Serietidningsuppslag som föreställer arbetet på en fruktodling.

Vid det här tillfället var Linda Larsson Conteh och Karin Hansson från SCB och Nathalie Parès, Brå, kursledare.

Många arbetare, särskilt inom jordbrukssektorn, kan inte läsa och skriva på engelska, det språk som avtal normalt är skrivna på. I dessa fall måste arbetsgivarna enligt lag förklara överenskommelsen för den anställda.

Det här är en väldigt otillfredsställande lösning. Anställda måste känna till sin rätt och våga berätta för sin arbetsgivare att de inte kan läsa och be denna ägna tid åt att förklara avtalet.

Det var i det här sammanhanget som jag utvecklade idén med ”Comic Contracts” (ungefär ’serietidningsavtal’), som bygger på det gamla talesättet att en bild säger mer än tusen ord. De är juridiskt bindande avtal, där parterna representeras av karaktärerna i serien och bilderna fångar innehållet i överenskommelsen. Avtalen har tagits fram särskilt för att möta behoven hos anställda som inte kan läsa så bra eller som har svårt att förstå engelska.

Syftet är att underlätta relationen mellan parterna och stärka dem så att de ska förstå vad de kan förvänta sig av varandra och vad de har för skyldigheter. Effekten blir också att det blir svårare att inkludera orättvisa villkor, eftersom de blir så tydliga och det blir obekvämt för parten som lägger fram avtalet.

Det första serietidningsavtalet infördes av jordbruksföretaget Indigo Fruit i maj 2016. Över 200 fruktplockare tog emot avtalet med förtjusning, och vd:n kommenterade: ”Jag tror att arbetarna bara kan vara helt lojala med innehållet i avtalet om de förstår vad de skriver under på.” Serietidningsavtalet utmanar antagandet att endast text kan fånga villkoren i en överenskommelse.

Många undrar om ett avtal baserat på bilder kan vara juridiskt bindande. Men ett skriftligt avtal är bara ett sätt att förmedla villkoren. Det finns inget som säger att inte ett annat medium skulle kunna åstadkomma samma sak, till och med bättre ibland.

Avtal som inte är begripliga vidmakthåller obalansen mellan de mäktiga och de svaga. I stället för att förutsätta att den svagare parten kan ”lyfta” sig och till exempel fråga efter förklaringar eller lära sig läsa bör den starkare parten, ofta företag, göra ansträngningen och möta den svaga parten på dennas villkor.

Robert de Rooy
Jurist och grundare av Comic Contracts, Kapstaden

Översättning och bearbetning: Gabriella Sandström