Empati behövs för meningsfull kommunikation

Skriv som du talar är ett vanligt klarspråkråd. Då är det större chans att du använder välbekanta ord och skriver aktivt. Men det finns en annan, lika viktig, anledning att skriva dialogiskt: det skapar en relation mellan skribenten och läsaren.

Porträttfoto på Stacy Robison.

Stacy Robison.

För att skapa meningsfull kommunikation behöver vi förstå våra mottagare och bry oss om deras liv. Med andra ord: vi behöver empati.

Detta är särskilt viktigt inom mitt område, hälsokommunikation. Folk som arbetar i sjukvården är generellt dåliga kommunikatörer. När vi pratar om hälsolitteracitet i USA hänvisar vi ofta till att 90 procent av alla vuxna har svårt med komplicerad hälsoinformation. Även om siffran är korrekt, antyder det att det är individens problem. Om vi i stället utgår från empati, kan vi tänka att om ”problemet” berör 90 procent av befolkningen, så kanske det inte är de… Det kanske är vi!

Samband mellan empati och hälsa

Empati är väl inte det hetaste modeordet bland företagsledare och marknadsgurus. Men det finns forskning som visar ett samband mellan empati och alltifrån lycka till att vara mer nöjd med sitt förhållande. Inom sjukvården har empati visat sig förbättra såväl patienternas psykiska hälsa som deras symptom och fysiska tillfrisknande, och det gör dem mer benägna att följa medicineringen.

Sambandet mellan empati och att följa rekommendationer är särskilt intressant. Att känna sig sedd och hörd gör människor mer benägna att följa råd. Varför det? Jo, för att empati skapar förtroende. Och för att negativa känslor som rädsla och skam kan göra att vi känner oss osynliga och hindra oss från att tänka klart och fatta informerade beslut.

Empati skapar förtroende

Hur påverkar då detta vårt skrivande? Ett av de bästa sätten att uttrycka empati är genom språket. Att använda ord som läsaren känner igen, att bekräfta känslor och att använda ett inkluderande språk, hjälper till att skapa förtroende. Vi skriver ju inte in i ett tomrum. Det är människor på andra sidan! Låt oss, i stället för att tala ner till dem, möta dem där de är, använda deras språk och försöka sätta oss in i deras situation.

När vi avfärdar stereotypen om den motsträviga patienten, när vi vägrar att stigmatisera eller när vi byter ut ett pronomen i en text, skickar vi ett starkt budskap till våra läsare. Ett starkare budskap än den mest övertygande statistiken eller den tjusigaste marknadsföringskampanjen. Budskapet är: jag ser dig.

Att känna sig sedd och hörd gör människor mer benägna att följa råd.

Stacy Robison
CommunicateHealth, USA