Tre frågor om ISO-standarden till...

Vera Gergely, klarspråksexpert i Ungern. Vera är ordförande för International Plain Language Federation, ett samarbetsorgan för klarspråksorganisationerna Plain och Clarity, som bland annat arbetar med att ta fram en internationell ISO-standard för klarspråk.

Porträttfoto på Vera Gergely.

Vera Gergely.

Varför ska vi ha en internationell
standard för klarspråk?

Först och främst för att få en gemensam referens att hänvisa till för alla som arbetar med klarspråk runt om i världen. En referens som har tagits fram, diskuterats och antagits internationellt. En referens som vi alla kan bygga vidare på – på samma sätt som standarden bygger vidare på den definition av klarspråk som Plain och Clarity antog 2013.

ISO-standarder är frivilliga – varje land, organisation och enskild person kan själv välja att använda dem. Att hänvisa till standarden kan öka din trovärdighet. Man tar dig mer på allvar om du kan säga ’det är inte jag som har hittat på alla de här reglerna om klarspråk, de står i ISO-standarden’.

När kommer standarden att bli klar?
Om allt går som det ska kommer den att antas under andra halvan av 2021.

Hur kan vi använda standarden i vårt svenska klarspråksarbete?

Nästa steg bör vara att lokalisera den internationella standarden.

Hur ni lokaliserar standarden är det ni svenskar som bestämmer, ni kan anpassa den efter era behov. Den internationella standarden är så språkneutral som möjligt, men ni kan (och bör) ändra den så att den fungerar för svenska språket.