Klarspråkskonferenser

Här finns information om kommande och tidigare konferenser med anknytning till klarspråk.

Se även information om Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen Öppnas i nytt fönster. och våra seminarier för kontaktpersoner Öppnas i nytt fönster..

Kommande konferenser och seminarier

20–22 september 2022: Clarity 2022 Länk till annan webbplats., internationell klarspråkskonferens, Tokyo, Japan

7 oktober 2022: Språkforum Länk till annan webbplats., Stockholm

14 oktober 2022: Ess-konferens om kommunikation på distans Länk till annan webbplats., Stockholm

17 november 2022: Starta och driva klarspråksarbete, (på distans)

Tidigare klarspråkskonferenser

Här finns information om några av de konferenser om klarspråk som hållits på senare år, såväl i Sverige som utomlands.

Från klarhet till klarhet

EU-kommissionens svenska språkavdelning anordnade ett heldagswebbinarium den 9 februari 2022 om klarspråksarbetet i Sverige och Finland och på EU-kommissionen.

Film från webbinariet Från klarhet till klarhet Länk till annan webbplats.

Access for all 2021 och 2020

Tvådelad internationell klarspråkskonferens 13–15 oktober 2020 och 11–13 maj 2021, på distans. Tema: Access for all – plain language is a civil right.

Information om Access for all Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klarspråk 2020

Tvådagars nordisk klarspråkskonferens arrangerad i Stockholm men sänd på distans 19–20 november 2020. Tema: nya metoder och nya samarbeten för klarspråksarbete

Filmerna från Klarspråk 2020

Plain 2019

Internationell klarspråkskonferens 25–27 september 2019 i Oslo, Norge. Tema: ”Clear communication – clear results”.

Information om Plain 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Clarity 2018

Internationell klarspråkskonferens 25–27 oktober 2018 i Montreal, Kanada. Temat för konferensen var Plain language in modern times.

Inkluderande språk – hur då?

Eftermiddagsseminarium om inkluderande språk 12 oktober 2018.

Klart språk og medborgerskap

Nordisk forskningskonferens om klarspråk i Oslo 22–23 maj 2018.

Information om konferensen Klart språk og medborgerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäta effekter av klarspråksarbete

Eftermiddagsseminarium på internationella klarspråksdagen 13 oktober 2017 om att mäta effekter av klarspråksarbete.

Plain 2017

Internationell klarspråkskonferens 21–23 september 2017 i Graz, Österrike. Tema: improving customer relationship.

Information om Plain 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klarsprog 2017

Nordisk klarspråkskonferens 4–5 maj 2017 i Köpenhamn, med temat sprog og kommunikation i digital borgerbetjening.

Rapport: Godt sprogarbejde og døde rådyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.