Klarspråkskonferenser

Här finns information om några av de konferenser om klarspråk som hållits på senare år, såväl i Sverige som utomlands.

Se även information om Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen och våra seminarier för kontaktpersoner.

Kommande konferenser och seminarier

1–2 juni 2021: Nordterm Länk till annan webbplats., nordisk konferens om begreppsarbete och informationshantering (på distans)

8 oktober 2021: Språkforum Länk till annan webbplats., Stockholm

13–14 oktober 2021: Clear writing for Europe Länk till annan webbplats., EU (på distans)

4–5 november 2021: Forum för textforskning, Oslo (på distans)

Tidigare klarspråkskonferenser

Här finns information om några av de konferenser om klarspråk som hållits på senare år, såväl i Sverige som utomlands.

Access for all 2021 och 2020

Tvådelad internationell klarspråkskonferens 13–15 oktober 2020 och 11–13 maj 2021, på distans. Tema: Access for all – plain language is a civil right.

Information om Access for all Länk till annan webbplats.

Plain 2019

Internationell klarspråkskonferens 25–27 september 2019 i Oslo, Norge. Tema: ”Clear communication – clear results”.

Information om Plain 2019 Länk till annan webbplats.

Clarity 2018

Internationell klarspråkskonferens 25–27 oktober 2018 i Montreal, Kanada. Temat för konferensen var Plain language in modern times.

Inkluderande språk – hur då?

Eftermiddagsseminarium om inkluderande språk 12 oktober 2018.

Klart språk og medborgerskap

Nordisk forskningskonferens om klarspråk i Oslo 22–23 maj 2018.

Information om konferensen Klart språk og medborgerskap Länk till annan webbplats.

Mäta effekter av klarspråksarbete

Eftermiddagsseminarium på internationella klarspråksdagen 13 oktober 2017 om att mäta effekter av klarspråksarbete.

Plain 2017

Internationell klarspråkskonferens 21–23 september 2017 i Graz, Österrike. Tema: improving customer relationship.

Information om Plain 2017 Länk till annan webbplats.

Klarsprog 2017

Nordisk klarspråkskonferens 4–5 maj 2017 i Köpenhamn, med temat sprog og kommunikation i digital borgerbetjening.

Rapport: Godt sprogarbejde og døde rådyr Länk till annan webbplats.