Språklagen i praktiken

En vägledning om hur språklagen ska tolkas och tillämpas i offentlig verksamhet.

Vägledningen Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen (2023) vänder sig till dig som arbetar i offentlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet. Den innehåller en genomgång av språklagens bestämmelser och ger handfasta råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas.

Språklagen trädde i kraft den 1 juli 2009. Det är en allmänt hållen lag, och frågorna om hur lagen ska tolkas har varit många.

Vägledningen kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de enskilda paragraferna handlar om. Varje avsnitt avslutas med en checklista.