Engelbrekt (Engelbert)

Engelbrekt är ett tyskt namn, fornhögtyskt Angilberaht. Förleden kan innehålla folkslagsbeteckningen angler, som senare associerats med ordet ängel; efterleden är ‑bert ’ljus, lysande’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1305
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

27 april

Delar namnsdag med:

  • Ingbert (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 27 april, även Engelbert

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.