Engelbrekt (Engelbert)

Engelbrekt är ett tyskt namn, fornhögtyskt Angilberaht. Förleden kan innehålla folkslagsbeteckningen angler, som senare associerats med ordet ängel; efterleden är ‑bert 'ljus, lysande'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 27/4. I den finlandssvenska förekommer även formen Engelbert.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1305
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.