Engelbrekt (Engelbert)

Engelbrekt är ett tyskt namn, fornhögtyskt Angilberaht. Förleden kan innehålla folkslagsbeteckningen angler, som senare associerats med ordet ängel; efterleden är ‑bert 'ljus, lysande'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 27/4. I den finlandssvenska förekommer även formen Engelbert.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1305
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen