Kronofogden får Klarspråkskristallen 2024

Klarspråkskristallen tilldelas Kronofogden för ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan vara inspirerande för andra.

Pristagare med blommor och diplom.

Klarspråkskristallen tilldelas Kronofogden för ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan vara inspirerande för andra. På bilden: Tina Engvall, Cecilia Hegethorn Mogensen, Anne Isberg och statssekreterare Natasa Ristic Davidson. Foto: Isof

Språkrådet på Isof delar årligen ut Klarspråkskristallen till en myndighet, region eller kommun. Utmärkelsen uppmärksammar goda resultat i arbetet för begripliga texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårdsinsatser. Årets pristagare Kronofogden har utvecklat ett omfattande klarspråksarbete som integrerats brett i myndigheten.

Kronofogden har fastställt en riktlinje och principer för klarspråk, har tagit fram en egen skrivhandledning och erbjuder utbildning, skrivcoachning, skrivverkstäder och språkgranskning. De arbetar också med sin terminologi, har ett internt språkråd och tar upp klarspråk i medarbetarsamtalen. I kundundersökningar och uppföljningar tar de kontakt med sina målgrupper både för att förstå deras behov och för att utvärdera texter i djupintervjuer, enkäter och användartester. Uppföljningarna visar konkreta effekter av klarspråksarbetet, som färre följdfrågor i e-postkonversationer.

Klarspråkskristallen delades ut den 23 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Natasa Ristic Davidson, statssekreterare hos civilminister Erik Slottner.

Pressbilder: https://isof.mediaflowportal.com/folder/914450/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingrid Olsson
Språkvårdare på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: ingrid.olsson@isof.se
Telefon: 073-558 60 77

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!