Meänkielidagen

Hyvvää meänkielen päivää! Den 27 februari firas meänkielidagen.

Meänkielidagen firas till minne av när meänkielitalare samlades i Pajala i februari 1988 och utropade meänkieli till ett eget språk. Händelsen uppmärksammades i SVT:s Café Luleå där programledaren Lasse Eriksson samtalade med Östen Groth och Bengt Pohjanen i studion.

I programmet kan du bland annat se när Henning Johansson i sitt tal utropar “vårt språk är nu ett språk bland alla andra”. Klicka på bilden för att komma direkt till filmen på Youtube. Foto: Skärmklipp från SVT:s Café Luleå, 1988.

Föreningen Meänmaa, som bildades 2007, började fira meänkielidagen och varje år har intresset för dagen växt. Nuförtiden anordnas event runt om i landet för att högtidlighålla dagen. Om du vill läsa mer om viktiga händelser inom meänkieli i februari 1988 kan du hitta det i Bengt Pohjanens bok “Byta språk, byta mask”.

Ett nationellt minoritetsspråk

År 2000 fick meänkieli officiell status som ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. De fem nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och främja dessa språk och med officiell status fick språkbärare stärkta rättigheter. I de kommuner som tillhör förvaltningsområden för meänkieli har invånarna speciella rättigheter, till exempel rätt att kommunicera med myndigheter på meänkieli och att få förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på meänkieli.

Mer om meänkieli

Isof ansvarar för språkvården i meänkieli och i våra arkiv finns samlingar med dokumentation av meänkieliskt språk och kultur. Här kan du lära dig mer:

Kunskapsbank: Lär dig mer om meänkieli och andra nationella minoritetsspråk

Språktjänst: Ordbok meänkieli-svenska

Kunskapsbank om ortnamn: Ortnamn på meänkieli

Arkivsamlingar: Finskt och meänkieliskt material

Levande traditioner: Håvfisketraditionen i Tornedalen