Språkteknologi

Språkteknologi har en central roll för inlärningen och utvecklingen av små språk. Här kan du läsa om hur situationen ser ut för de små språken i Norden och språkteknologi.