Små språk i Norden

Uppdrag från Nordiska ministerrådet att samordna satsningen på att lyfta de mindre språken i Norden.

Om uppdraget

Insatsen som pågår fram till 2022 ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Syftet är även att öka intresset och kunskapen om hur utbildning och kultur kan bidra till att stärka de små språken i Norden. Uppdraget handlar också om att stärka den nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.

Medlemmar i ad hoc-gruppen

Här är medlemmarna i den ad hoc-grupp som utsetts inom uppdraget Små språk i Norden.

Danmark
Susan Parwini (ordinarie)
Det danske Kulturministerium

Sune Weile (ersättare)
Det danske Undervisningsministerium

Finland
Leena Nissilä (ordinarie)
FD, Undervisningsråd och enhetschef, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Susanna Rajala (ersättare)
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Föräoarna
Sólvá Jónsdóttir (ordinarie)
Fagkonsulent i færøskfaget på gymnasialt niveau

Hjalmar P. Petersen (ersättare)
Prof. dr. phil. Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Grönland
Beatrine Heilmann (ordinarie)
Specialkonsulent, Oqaasileriffik

Per Langgård (ersättare)
Chefkonsulent, Oqaasileriffik

Island
Guðni Olgeirsson (ordinarie)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Ólafur Grétar Kristjánsson (ersättare)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Norge
Daniel Ims (ordinarie)
Seksjonssjef for språkrøkt og språkrådgivning i Språkrådet

Sigve Gramstad (ersättare)
Pensjonist, fhv. (1998–2006) leder av Europarådets ekspertkomité for Den europeiske minoritetsspråkpakten

Sverige
Lars Miguel Utsi (ordinarie)
Svenska Sametingets vice styrelseordförande tillika ordförande för språknämnden

Harriet Kowalski (ersättare)
Avdelningschef för Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Åland
Niklas Stenbäck (ordinarie)
Avdelningschef, Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen

Mer information om uppdraget kommer att publiceras på den här sidan.