Språkstärkande arbete

Utbildning, forskning, kultur, media och synliggörande av små språk i majoritetssamhället fyller alla en viktig roll för att stärka små språk. Här hittar du exempel på hur andra har arbetat med språkrevitalisering inom dessa områden.

Filtrera på kategori