Samisk språkvecka synliggör de samiska språken

Samiska språkveckan Giellavahkku är ett samarbete mellan Sametingen i Norge, Sverige och Finland för att lyfta de samiska språkens status och öka kunskapen om samiska språk och samisk kultur i hela samhället.

Ett par grenar med färgglada tygbanderoller, samt texten "Samiska språkveckan" på norska, finska, svenska och flera olika samiska språken.

Ur webbportalen Samiska Språkveckan.

Kommuner, regioner, skolor, föreningar och organisationer anordnar temaveckor och språkaktiviteter av olika slag och respektive sameting ansvarar för egna språkevenemang. En av arrangörerna Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum i Sverige berättar:

Under den senaste språkveckan uppmanade vi bland annat livsmedelsaffärer i Sápmi att skylta på samiska. Samiskt Språkcentrum tillhandahöll färdiga skyltar över ett fyrtiotal produkter, en lista över utvalda livsmedelsprodukter på de samiska språken samt information till kunderna. Reaktionerna var mycket positiva från både kunder och affärsinnehavare.

De samiska språken varken hörs eller syns så mycket i samhället och används inte till vardags i samma grad som det svenska språket. Att synliggöra samiskan i majoritetssamhället är ett sätt att väcka intresse och få kunskap om de samiska språken och samisk kultur, samtidigt som flera aktiviteter under språkveckan handlar om att bekanta sig med och lära sig samiska.

”Under språkveckan anordnade vi också fem digitala språkkvällar i de vanligaste samiska dialekterna i Sverige, pitesamiska, lulesamiska, umesamiska, nordsamiska och sydsamiska”, fortsätter Ingegerd Vannar.

Trots att flera av de samiska språken är hotade finns det ett växande intresse bland samer och allt fler väljer att gå kurser för att ta tillbaka sitt språk som generationerna innan dem har förlorat. I områden där samiska inte har använts på en generation eller två, börjar unga vuxna använda samiskan och försöker föra det vidare till sina barn och en ny generation av samisktalande barn växer upp.

Samiska språkveckan är ett initiativ från det norska Sametinget och äger rum varje år i oktober sen 2020.

Läs mer

Mer information om samiska språkveckan hittar du på: Giellavahkku.org/sv. Länk till annan webbplats.

Text: Karin Skoglund och Dagmara Szydlowska.