Musikgruppen Jord sjunger på meänkieli

Musikgruppen Jord är känd för sina sånger på meänkieli. 2007–2010 inspirerade Jord unga från Sverige och Norge att sjunga på minoritetsspråk.

Projektet var ett samarbete mellan ett antal kommuner i Nord-Norge och Norra Sverige som ville erbjuda ungdomar, som tillhörde de nationella minoriteter, en möjlighet till ett professionellt musikframträdande.

Ungdomarna fick själva föreslå sånger som sedan översattes till flera minoritetsspråk. Ungdomarna genomförde lokala konserter i varje kommun och som avslutning uppträdde de tillsammans i en slutkonsert. Ett 50-tal musiklärare och andra nyckelpersoner inom musik var involverade i arbetet.

Musikgruppen Jord lyckades att motivera ungdomarna till att sjunga sångerna på ett språk som de vanligtvis inte talade. Projektet fick med flera hundra ungdomar som sjöng på samiska, finska, kvänska, meänkieli, jiddisch och romska. Efteråt ville flera av de ungdomarna lära sig tala minoritetsspråken de sjöng på.

Erling Fredriksson, som var en av medlemmarna i Jord, berättar själv:

”Jag tror att ett av de viktigaste verktygen för att vitalisera minoritetsspråken bland ungdomar är att skapa positiva förebilder – barn och ungdomar gör inte som du säger de gör som du gör.

Det går alltså att få språken att leva igen. Kanske inte på samma sätt som språken levde förut, men i en ny form som är anpassad till vår tid. Men de kommer inte att överleva av sig själva. Det krävs goda idéer och en välplanerad och långsiktig arbetsinsats för att de ska göra det. Min egen drivkraft i detta med språken är att det är så mycket roligare med mångfald, det är bara så tråkigt när all musik låter likadant och alla texter sjungs på engelska.

Språken är en del av människornas identitet på Nordkalotten, även för de som inte kan tala det. I varje flicka och pojke tänds det en liten låga, ett minne från en svunnen tid, när de får pröva på att uttala orden som varit levande här uppe i kanske mer än 1000 år. De går ut i världen lite mer hela när de bär med sig en del av sin egen historia.”

Framgångsfaktorer

Några framgångsfaktorer för en lyckad språkrevitalisering med unga som målgrupp enligt Erling Fredriksson är:

  • skapa positiva förebilder bland unga
  • hitta nya uttrycksformer för språket som passar vår tid
  • skapa kreativa idéer och ett långsiktigt arbete
  • satsa på mångfald och variation, en aktivitet på minoritetsspråk kan bli lockande för ungdomar
  • ett stärkt minoritetsspråk stärker också det egna självförtroendet.

Redaktör: Dagmara Szydlowska.