Checklista för att stärka små språk

I checklistan finner du 11 framgångsfaktorer för språkrevitalisering. Checklistan är till för dig som arbetar med små språk i kommuner, regioner och minoritetsorganisationer och för dig som är språkbärare av ett litet språk.

Oavsett om språket skyddas av nationella eller europeiska lagar, har få talare numerärt eller talas av majoriteten i ett område, identifierade de nordiska forskarna och experterna ett antal gemensamma och centrala faktorer för att lyckas med språkrevitaliseringen av små språk. Framgångsfaktorerna bygger på forskning och beprövad erfarenhet och är tänkta att vara ett stöd i planeringen av språkstärkande aktiviteter.

Checklistan innehåller kortare beskrivningar av framgångsfaktorerna. Använd checklistan genom att utgå från den egna verksamheten. Fundera på hur faktorerna kan hanteras. Omvandla framgångsfaktorerna till den egna verksamheten och situationen.

De 11 framgångsfaktorerna

 1. Bakgrundskunskap
 2. Målsättning
 3. Ansvar
 4. Realism
 5. Etablerad struktur
 6. Kreativitet och flexibilitet
 7. Sprida kunskap
 8. Erkännande och omgivningens inställning
 9. Viljan att använda språket
 10. Tolerans i språkgruppen
 11. Uppföljning och revidering.

Mer information hittar du via länken ovan.