Identitetsstärkande digitalt läromedel på jiddisch

I Familjen Jiddisch lotsar en jiddischtalande familj eleven genom korta filmer i situationer som utspelar sig på jiddisch. Det digitala läromedlet som handlar om jiddisch i Sverige är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk och vänder sig till elever i årskurs 4–6 och 7–9.

En familj av flera generationer sitter i en soffa och läser en bok.

Ur läromedelsportalen Familjen Jiddisch: laromedel.jiddischforbundet.se.

”Det här är det enda läromedlet på jiddisch i Sverige som är anpassat för svenska barn och ungdomar”, berättar Paula Grossman, producent, författare och regissör av materialet.

Det finns en hel del läromedel på jiddisch, framför allt från den engelsktalande världen, men inget läromedel som kan stärka och skapa igenkänning för barn i den svensk-judiska miljön, menar Paula Grossman. Hon har arbetat med läromedel och kommunikativ undervisning i mer än 40 år och hon visste att det var ett webbaserat och interaktivt material hon ville producera som är lätt att ta till sig. Men innan eleven kan börja med lektionerna måste hen kunna läsa på jiddisch vars alfabet bygger på det hebreiska alfabetet. Några introducerande filmer som bygger på Paulas bok ”Lära läsa Jiddisch lätt” beskriver detta.

Läromedlet bygger på sex teman där eleven får lära känna familjen Jiddisch genom kortare filmer, de presenterar sig och vad de gör, de berättar om släkten, om sitt hem, om skolan och förbereder shabbes. Varje tema omfattar ord, fraser och grammatik, men också historia och kultur som bland annat sånger och tips på författare som skriver på jiddisch.

”Upplägget bygger på språklig grammatisk progression och övningar på talsituationer, men judisk historia och kultur är minst lika viktiga.”

Paula menar att det är viktigt att materialet väcker intresse, skapar igenkänning och stärker barnets judiska identitet.

”Om man som barn upptäcker jiddischvärlden kanske man vill lära sig mer som vuxen, till exempel ta sig an den rika jiddischlitteraturen eller kunna läsa äldre historiska källor på jiddisch och forska.”

Materialet ligger på Jiddischsällskapet i Stockholms hemsida som också är ansvarig utgivare. Läromedlet kan användas i skolundervisningen, men fungerar även för den som vill lära sig språket på egen hand. Kursen används också som nybörjarkurs för vuxna. Paula tror att även judiska barn och ungdomar i de andra nordiska länderna skulle känna igen sig och ha nytta av Familjen Jiddisch. Intresset för att läras sig jiddisch har ökat och det gläder henne.

”Tack vare offentliga stöd för läromedel så har vi kommit en bra bit med revitaliseringen av jiddisch.”

Paula Grossman sitter i soffan i sitt hem

Paula Grossman. Foto: Karin Skoglund.

Tips!

Saker att tänka på när du tar fram läromedel för barn och unga i egen regi:

  • skapa innehåll utifrån miljöer och situationer som rör barn och unga
  • sätt språket i ett vardagligt sammanhang
  • gör det intressant och tillgängligt, till exempel genom en interaktiv webb, filmer, sånger, dikter med mera
  • glöm inte att lyfta minoritetens kultur och historia
  • skapa igenkänning, väck intresse och stärk barn och ungdomars identitet
  • nå ut brett: ett material som uppfyller kraven enligt läroplanen fungerar också utanför skolundervisningen
  • sök ekonomiskt stöd – att ta fram läromedel är en process som tar tid.

Text: Karin Skoglund.