Mötet med internet

Minns du första gången du hörde talas om internet? När och i vilket sammanhang var det och hur gammal var du då? Svara på vår frågelista!

Frågelistan har tagits fram i samarbete med forskare vid Humlab Länk till annan webbplats., Umeå universitet, inom ramen för fokusområdet digitala praktiker. Med frågelistan vill de samla in kunskap om tidig internetanvändning.

Läs gärna igenom huvudfrågorna innan du börjar svara.

Forskarna vid Humlab

Frågelistan har tagits fram i samarbete med Coppélie Cocq, professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora, Evelina Liliequist, lektor i digital humaniora, samt Johanna Arnesson, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

De är verksamma vid Humlab, Umeå universitet Länk till annan webbplats., inom fokusområdet digitala praktiker och intresserar sig för vad vi människor gör med digitala medier samt hur vi förhåller oss till det digitala och till digital teknik. Med frågelistan vill de samla in kunskap om tidig internetanvändning.