Frågelista Mötet med internet

Välkommen att svara på vår frågelista om mötet med internet!

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar skriva. Du väljer själv vilka frågor som känns relevanta för dig att besvara. Du kan också skriva i ett separat dokument och skicka det till e-postadressen susanne.nylund.skog@isof.se. Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem till samma e-postadress och glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om Isof och dess besökare får använda sig av bilderna.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Minns du första gången du hörde talas om internet? När och i vilket sammanhang var det och hur gammal var du då?

Minns du när du använde internet för första gången? Vad gjorde du då? Var det hemma, hos någon annan, på biblioteket, i skolan, på jobbet eller någon annanstans? Beskriv och berätta!

Vad gjorde du på internet och i vilka sammanhang använde du internet? Besökte du specifika sidor, forum, chattar osv? Hur fick du kännedom om dessa? Vilka mötte du där? Använde du internet tillsammans med andra, eller mest på egen hand?

När började du använda e-post och i vilket sammanhang? Minns du din första e-postadress? Hade du flera e-postadresser, använde du dem i så fall i olika sammanhang?

Vilken utrustning använde du? Berätta om den dator du använde och hur den var uppkopplad! På vilket sätt nådde du internet (modem, bredband etc.)?

I vilket rum stod datorn och hur var den placerad? Vilka hade tillgång till datorn och under vilka tider? Beskriv och berätta!

Hur lärde du dig att använda internet? Kanske deltog du på kurser eller utbildningar som du vill berätta om. Skapade du hemsidor, bloggar eller annat, i så fall, hur lärde du dig det och hur gick det till?

Vilken betydelse har de olika forum och sidor du besökte haft för dig? Finns det någonting du gjorde då som du saknar eller kanske ångrar idag? Beskriv och berätta!

Kommer du ihåg några “uppföranderegler” i olika sociala sammanhang på internet, t. ex. i chattar och sociala forum? Hur lärde du dig dem? Vem lärde dig? Fanns det någon särskild jargong i internet-sammanhang där du ingick?

Minns du om det fanns några begränsningar och regler kring användningen hemma hos dig, t. ex. ekonomiska eller när och hur ofta internet fick brukas och vad du fick och kunde använda internet till? Beskriv och berätta!
Kan du tänka dig att bli kontaktad?
Kan du tänka dig att bli kontaktad för att vara med i en forskningsintervju om tidig internetanvändning? Skriv i så fall ditt namn och e-post.
Kan du tänka dig att bli kontaktad?Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar: * (obligatorisk)
Jag vill ha information om framtida undersökningar: