Termarbete, översättning och tolkning på myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Berätta gärna för oss hur ni arbetar med termer, översättning och tolkning.

Vi på Språkrådet vill ge svenska myndigheter så bra stöd i terminologifrågor som möjligt. Därför vill vi veta på vilket sätt myndigheter arbetar med terminologi, översättning och tolkning. Enkäten kommer också hjälpa oss att utveckla terminologiska resurser som ska underlätta i ert arbete.

I slutet på enkäten kommer du ha möjlighet att ge kontaktuppgifter till dig eller en kollega. Det är för att vi ska kunna komma i kontakt med er och diskutera de här frågorna ytterligare.

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Enkäten avslutad

Enkäten stängdes den 15 mars 2022.