Frågelistor och enkäter

Berätta för oss om dina minnen, tankar och erfarenheter och bidra i pågående undersökningar!

  • Tillsammans: Föreningsliv

    30 april 2021

    Isof vill dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svens…